Privacy Statement 

Oranje Parck Advocatuur

 

Inleiding
Oranje Parck Advocatuur (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van bezoekers, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze bezoekers zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uww persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via info@oranjeparck.nl.

Wie zijn wij?

Wij zijn Oranje Parck Advocatuur: kennisplatform op het terrein van generatiegerichte marketing. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Wij zijn gevestigd aan de Kerklaan 37, 7311 AC Apeldoorn te Apeldoorn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), contactgeschiedenis, IP-adres, cookie ID en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Wettelijke verplichtingen
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij Oranje Parck Advocatuur persoonsgegevens verwerken.

Dienstverlening
Oranje Parck Advocatuur biedt verschillende informatiediensten.  Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om u te kunnen bereiken, interesse gebied om u zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien en verwerken we persoonsgegevens voor onze.

U kunt ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail en LinkedIn bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

Nieuwsbrieven en mailings
U kut u bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als u geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kunt u u in iedere mail uitschrijven.

Privacy Waarborg
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

Werving (marketing)
Oranje Parck Advocatuur is een commerciële organisatie. Daarom werven we nieuwe prospects en klanten en soms ook nieuw personeel. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor Oranje Parck Advocatuur campagnes (en Oranje Parck Advocatuur gerelateerde campagnes zoals events) verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij voor Oranje Parck Advocatuur (en Oranje Parck Advocatuur gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en via LinkedIn targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij u daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als u niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kunt u dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kunt u u hiervoor bij deze platforms afmelden.

Let op: het kan zo zijn dat u daarna nog steeds Oranje Parck Advocatuur advertenties te zien krijgt wanneer u valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering Oranje Parck Advocatuur dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

Bijzondere gegevens:
Wij verwerken 1 typen bijzondere persoonsgegevens: geslacht. Geslacht verwerken we om u aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

Informatie en inzage: Uiteraard kunt u inzien welke persoonsgegevens we van u verwerken. We vertellen u dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heeft u het idee dat we verkeerde gegevens van u hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Op deze rechten kunt u een beroep doen via onze pagina Data rechten.

Daarnaast kunt u ook:

  • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als u toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kunt u contact met ons opnemen.
  • Klacht indienen bij de AP: Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. U kunt hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst (lidmaatschap) en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Oranje Parck Advocatuur: het uitvoeren van onze doelstelling. Wily u meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet u ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met uw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met een ESP, een cloud omgeving, marketingbureau en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Oranje Parck Advocatuur.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor uw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de websites van Oranje Parck Advocatuur zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Oranje Parck Advocatuur is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van Oranje Parck Advocatuur. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. U geeft bij bezoek aan onze site zelf de toestemming voor het plaatsen van de cookies.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Oranje Parck Advocatuur website en hun functionaliteit:

Overzicht cookies:

Cookie Domein Experiation (dagen)
_gat .Oranje Parck Advocatuur 1
_gid .Oranje Parck Advocatuur 1
_ga .Oranje Parck Advocatuur 730

 

Deze cookies zijn in gebruik voor:

·       WordPress (het contentmanagementsysteem van de website)

·       Google Analytics (tbv analyse van websiteverkeer)

Oranje Parck Advocatuur maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de Oranje Parck Advocatuur Website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op uw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt Oranje Parck Advocatuur inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de Oranje Parck Advocatuur website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Oranje Parck Advocatuur website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de Oranje Parck Advocatuur website optimaal werkt.

Oranje Parck Advocatuur verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:

  • het IP-adres
  • technische kenmerken zoals de browser die u gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van uw computerscherm
  • vanaf welke pagina u op de Oranje Parck Advocatuur website bent gekomen
  • wanneer en hoe lang u de Oranje Parck Advocatuur website bezoekt of gebruikt
  • of u gebruik maakt van functionaliteiten van de Oranje Parck Advocatuur website
  • welke pagina’s u bezoekt op de Oranje Parck Advocatuur website

Apeldoorn, 26 mei 2018

 

Naar home 

Zoekt u het antwoord op specialistische vragen? Doe een beroep op de kennis en ervaring van Mr. Jan Damstra. Neem direct contact op voor een vrijblijvend intakegesprek: 085 – 0600540.

Contactgegevens

Apeldoorn
Kerklaan 37
7311 AC Apeldoorn
Vergaderlocaties

Amsterdam WTC
H-Toren, Zuidplein 36
1077 XV Amsterdam

Utrecht WTC Papendorp
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht

Eindhoven Flight Forum
Flight Forum 40
5657 DB Eindhoven

Den Haag Centraal Station
Koningin Juliana Plein 10
2595 AA Den Haag

Rotterdam City Centre
Weena 290
3012 NJ Rotterdam

 

Direct contact opnemen

Contact